Umowy pośrednictwa nieruchomości i wynagrodzenie pośrednika agenta

Umowy pośrednictwa nieruchomości i wynagrodzenie pośrednika / agenta

Umowa pośrednictwa. To umowa zawierana między pośrednikiem nieruchomości, a jego Klientem. Z jej treści wynika, że klient powierza pośrednikowi nieruchomość do sprzedaży, a pośrednik jest zobowiązany do pośredniczenia w zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości. Widnieje tam zakres wszystkich czynności związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomości oraz przyznaną prowizją dla pośrednika. W tym także rozliczenie dodatkowych(np. na reklamę itp.).

Pośrednik jest zawsze zobowiązany do przygotowania z Klientem takiej umowy pośrednictwa.

Musi on również posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej(za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomości). A jeśli pośrednik / agent nieruchomości korzysta jeszcze z pomocy innych osób(podczas realizacji swoich umów z Klientami), musi mieć także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

2 umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

2 umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • Umowa otwarta – pozwala klientowi na zawieranie umowy pośrednictwa z kilkoma pośrednikami(w ramach sprzedaży/wynajmu danej nieruchomości).
  • Umowa na wyłączność – tutaj klient nie ma prawa zawrzeć następnych umow pośrednictwa z innymi agentami.

Zdarza się, że pośrednicy tworzą różne wersje takich umów otwartych i na wyłączność, z ukazaniem w nich różnych uprawnień klienta do samodzielnego poszukiwania kontrahenta.

Wynagrodzenie pośrednika / agenta nieruchomości

Wynagrodzenie pośrednika  agenta nieruchomości

Wynagrodzenie pośrednika / agenta nieruchomości to zazwyczaj prowizja czyli pewien procent od sprzedaży nieruchomości. Jego standardowa cena w Polsce waha się od 2-3%, choć zdarza się również wyższa.

A wynagrodzenie pośrednika przy pomocy wynajmu nieruchomości wynosi najczęściej ustaloną wysokość czynszu najmu. Jeśli więc Klient poszukuje wynajmującego, którzy za czynsz miałby zapłacić 1000 zł, to agent nieruchomości po znalezieniu takiego kontrahenta i zawarciu z nim umowy, uzyskuje na swoje konto 1000 zł.

To wynagrodzenie pośrednika nieruchomości może się zmieniać w zależności od danej transakcji, szybkości sprzedaży/wynajmu nieruchomości i innych czynników. Zawsze jednak można przesłać zapytanie do agencji nieruchomości, aby ocenić czy współpraca z nią okazałaby się dla nas korzystna!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *