Umowa przedwstępna sprzedaży domu i mieszkania 2020-2021

Umowa przedwstępna sprzedaży domu i mieszkania w pliku PDF i DOC do pobrania

Między sprzedającym, a kupującym nieruchomość można zawrzeć umowę przedwstępną. Gdy jest ona sporządzona w formie aktu notarialnego, to okazuje się bezpieczniejsza. Jeśli sprzedający nie będzie chciał spełnić warunków umowy i sprzedaż nieruchomości, to strona uprawniona(kupujący) może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądek(w przypadku zawarcia umowy cywilnej, strona uprawniona może tylko starać się o zapłatę za szkody z tego tytułu, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej).

Bezpiecznie, gdy w umowie przedwstępnej występuje element „ekspresis verbis„, z którego wynika, że umowa przyrzeczona musi zostać zawarta w przeciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej. Gdy ten element się nie pojawia w umowie przedwstępnej(to zgodnie z art 389 Kodeksu Cywinego), umowa przedwstępna nie wywołuje żadnych skutków prawnych względem stron zobowiązanych do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna a Zadatek

Przy zawieraniu umowy przedwstępnej stosuje się zadatek, który ma być wpłacony na poczet zapłacenia przyszłej ceny nieruchomości. Ma stanowić gwarancję zawarcia umowy. Gdy jedna ze stron nie wywiąże się z umowy, to druga strona może odstąpić od zadatku(bądź gdy sama go dała, to ma prawo żądać sumy dwukrotnie wyższej).

Jeśli dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zadatek podlega zaliczeniu na poczet świadczenia(ceny nieruchomości). Podczas zawarcia umowy przedwstępnej można także zastosować zaliczkę(co nie jest popularne). I gdyby nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, zaliczka musi zostać zwrócona w pełnej wysokości. Tutaj przepisy dotyczące zwrotu takiej zaliczki są inne, niż w przypadku zadatku. Z zaliczki strona może potrącić tylko wydatki rzeczywiste, które poniosła, licząc na zawarcie umowy przyrzeczonej. Czasami można dochodzić odszkodowania za szkody wywołane z zawarcia umowy, wpłacenia zaliczki(która dawniej znajdowała się na lokacie czy w innym miejscu i umożliwiała uzyskiwanie pewnego dochodu).

Umowa przedwstępna a kara umowna

Strony podczas zawierania umowy przedwstępnej mogą ustalić karę umowną, jeśli nie doszłoby do zawarcia umowy przyrzeczonej, wypłacaną stronie uprawnionej, bez względu na wysokość poniesionej szkody.

Najczęściej agencje nieruchomości w ramach bezpiecznej obsługi swoich klientów, stosują w umowach określenie, z którego wynika, że zadatek wręczony podczas umowy przedwstępnej stanowi karę umowną(nie podlega zwrotowi), jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy(z winy którejkolwiek stron umowy). Zadatek taki nie może być zatrzymany, tylko wtedy, gdy strony umowy przedwstępnej wspólnie oświadczają, że decydują się na rozwiązanie umowy bądź nie wykonanie umowy przyrzeczonej wynika z poważnych okoliczności, jak: zaginięcie księgi wieczystej, pożar, powódź itp.

Może chcemy dokładnie zobaczyć, jak wygląda taka umowa sprzedaży domu i mieszkania? Skoro tak, to proszę by skorzystać z poniższych wzorów / szkiców takich umów przedwstępnych, dostepnych w różnych plikach.

Przedwstępna umowa sprzedaży domu i mieszkania – wzory / szkice DOC i PDF do pobrania

Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z zadatkiem DOC
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z zadatkiem PDF
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z zaliczką DOC
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z zaliczką PDF
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania ze spółdzielczym prawem własnościowym DOC
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania ze spółdzielczym prawem własnościowym PDF
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania finansowana kredytem hipotecznym DOC
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania finansowana kredytem hipotecznym PDF
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym za gotówkę DOC
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym za gotówkę PDF
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z hipoteką na kredyt hipoteczny DOC
Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z hipoteką na kredyt hipoteczny PDF
Przedwstępna umowa sprzedaży lokalu użytkowego DOC
Przedwstępna umowa sprzedaży lokalu użytkowego PDF
Przedwstępna umowa sprzedaży domu DOC
Przedwstępna umowa sprzedaży domu PDF
Przedwstępna umowa sprzedaży gruntu DOC
Przedwstępna umowa sprzedaży gruntu PDF

Podpisanie takiej umowy przedwstępnej to nie wszystko. Wcześniej należy znaleźć odpowiedniego klienta, a zarazem dopełnić wielu innych formalności. Gdyby potrzebowali Państwo wsparcia, to zachęcamy, aby się z nami skontaktować, a chętnie pomożemy w sprzedaży nieruchomości!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *