Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - kupna i sprzedaży

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – kupna i sprzedaży

Pośrednik w obrocie nieruchomości dba o nawiązywanie pomiędzy poszczególnymi osobami(np. sprzedawcą, a kupującym) odpowiednich umów. Ale jeszcze wcześniej zawierana jest umowa pośrenidctwa w obrocie nieruchomościami. To najczęściej umowa pośrenidctwa w kupnie czy sprzedaży nieruchomości, z której wynika, jakie zadania ma pośrednik i jakie otrzyma za to wynagrodzenie.

Umowa pośrednictwa to gwarancja zarówno dla Klienta, jak i samego pośrednika / agenta nieruchomości. Obie strony dzięki niej czują się bezpiecznie, kiedy ze sobą współpracują!

Umowa pośrednictwa nieruchomości – przykład i definicja

Umowa pośrednictwa nieruchomości  - przykład i definicja

W ramach współpracy pośrednika / agencta nieruchomości z Klientem, zawierana jest umowa pośrednictwa. Przedstawione są w niej dane pośrednika odpowiedzialnego za daną sprawę w obrocie nieruchomościami, numer jego licencji zawodowej(aktualnie od 1 stycznia 2014 nie jest wymagane) i oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w sprawie realizacji czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
To sprawia, że Klienci współpracujący z agencją nieruchomości czują się bezpieczniej!

Najprostsza umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami: Pośrednik ….. zobowiązuje się dokonać dla zamawiającego … czynności zmierzające do sprzedaży domu/mieszkania …., a zamawiający zobowiązuje się do zapłąty wynagrodzenia pośrednikowi w obrocie nieruchomościami lub podmiotowi(agencji nieruchomości) w wysokości …

Najlepiej w umowie pośrednictwa dokładnie określić wynagrodzenie dla pośrednika nieruchomości(za poniesione koszty + realizację danej czynności – np. pomoc w sprzedaży nieruchomości). Zazwyczaj wynagrodzenie pośrednika / agencta nieruchomości to prowizja z danej transakcji, która waha się od kilku od kilkunastu %. Gdy wynagrodzenie nie zostało ujęte w umowie pośrednictwa, przysługuje wynagrodzenie zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach.

Inne umowy w obrocie nieruchomości:

inne umowy w obrocie nieruchomościami z pośrednikiem i agentem nieruchomości
  • nabycie lub zbycie praw do nieruchomości
  • nabycie lub zbycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego czy prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  • umowa najmu lub dzierżawy całej nieruchomości bądź jej części.
  • inne umowy mające za przedmiot prawa do nieruchomości czy ich część.

Pośrednik może być odpowiedzialny za przygotowanie opracowań i ekspertyz, udzielenie doradztwa w zakresie rynku nieruchomości, pomoc w sprzedaży domu i mieszkania, pomoc w wynajęciu nieruchomości. Za wszystkie czynności pośrednik ponosi odpowiedzialność zawodową przedstawioną w ustawie.

Widać więc, jak ważna jest umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dzięki niej Klienci poszukujący pośredników nieruchomości, którzy pomogą im w sprzedażu, kupnie czy wynajmie nieruchomości, mogą liczyć na profesjonalną obsługę. A sam pośrednik nieruchomości ma motywację do wywiązania się z wszystkich czynności przedstawionych w umowie pośrednictwa, w celu uzyskania odpowiedniego wynagrodzenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *