Sposób na budowę domu - budowa systemem kontraktowym

Sposób na budowę domu – budowa systemem kontraktowym

Warto wiedzieć, że w ostatnim czasie osoby budujące dom przeważnie wybierają wariant mieszany zwany systemem kontraktowym. Tu inwestor pełni funkcję menedżera budowy. Do jego zadań będzie więc należało przede wszystkim zatrudnianie kolejnych ekip wykonawczych do określonych prac, na przykład murarzy do wykonania fundamentów, ścian, stropów i schodów, dekarzy do pokrycia dachu, a następnie elektryków, instalatorów i tynkarzy. W systemie kontraktowym każda z zatrudnionych firm wykonawczych odpowiada więc za inny zakres robót.

Trzeba wiedzieć, że zatrudniając poszczególnych wykonawców, warto pamiętać o sprawdzeniu ich referencji. O ile w systemie wykonawstwa generalnego mamy do czynienia wyłącznie z jednym wykonawcą, a co za tym idzie sprawdzenie jego kompetencji będzie dla nas czynnością jednorazową, o tyle w systemie kontraktowym czynność tę musimy powtórzyć w przypadku zatrudnienia każdego kolejnego wykonawcy. Optymalnym rozwiązaniem będzie zatem wybór firm z polecenia, aby podczas prac nie okazało się, że nawiązaliśmy współpracę z niekompetentną bądź nierzetelną ekipą.

W tym celu warto się skontaktować z poprzednimi inwestorami i poprosić ich o opinię na temat jakości usług danej ekipy. W praktyce bardzo często wykonawcy budowlani działający na danym rynku lokalnym znają się nawzajem z wcześniejszych realizacji bądź też dysponują na swój temat stosownymi informacjami. Możemy się zatem pokusić o zasięgnięcie opinii firmy, która działa już przy naszej budowie i zyskała nasze zaufanie. Ekipa wykonawcza z polecenia to z pewnością duże ułatwienie i oszczędność czasu dla inwestora.

Jako menedżer budowy mamy obowiązek koordynowania prac wszystkich ekip wykonawczych, a także pilnowania ich terminowości i fachowości (jakości wykonywanych robót). Do naszych zadań będzie też należało załatwianie wszelkich niezbędnych formalności, takich jak podpisywanie umów z wykonawcami, ustalanie terminów poszczególnych prac oraz dostarczanie materiałów budowlanych i potrzebnego sprzętu (to ostatnie zadanie możemy powierzyć firmie wykonawczej). Budowa w systemie kontraktowym wymaga zatem sporego zaangażowania inwestora, zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym oraz organizacyjnym. Sam inwestor jest też znacznie bardziej obciążony odpowiedzialnością za powodzenie i szybkość realizacji inwestycji, niż ma to miejsce w przypadku systemu generalnego wykonawstwa lub zastępstwa inwestycyjnego. Znów z drugiej strony dzięki nawiązaniu współpracy z mniejszymi firmami możliwe jest uniknięcie kosztów zatrudnienia jednego wykonawcy generalnego. Dlatego też taki wariant budowy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą obniżyć koszty budowy. Trzeba jednak pamiętać, że choć sam system kontraktowy pozwala na pewne oszczędności, to jednocześnie wymaga on dużej płynności finansowej, aby regularnie opłacać poszczególnych wykonawców i zatrudniać kolejnych.

Należy wiedzieć, że przed rozpoczęciem poszczególnych etapów prac z każdą kolejną firmą powinniśmy podpisać odrębną umowę. Powinna ona precyzyjnie określać zakres zleconych robót, terminy i wycenę. Przy tak poważnym przedsięwzięciu, jakim jest budowa domu, może dojść do opóźnień w realizacji niektórych prac, dlatego ustalając poszczególne terminy, dobrze jest przewidzieć pewien zapas.

Warto też dopilnować, żeby czas pracy poszczególnych ekip nie nakładał się na siebie, gdyż wówczas wykonawcy będą sobie przeszkadzać w robotach budowlanych. Opóźnienie jednego wpływa na opóźnienie kolejnego, a finalnie – na przesunięcie zakończenia budowy i dodatkowe koszty dla inwestora.

W prowadzeniu inwestycji powinien nas wspierać kierownik budowy. Jego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowościami przebiegu prac i pomaganie inwestorowi w problematycznych kwestiach. Kolejną ważną osobą może być inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli zdecydujemy się zatrudnić takiego fachowca (w przypadku budowy domu jednorodzinnego nie ma takiego obowiązku). Kierownik lub inspektor nadzoru pomogą nam też przygotować harmonogram przebiegu robót, który znacznie ułatwia planowanie prac i zatrudnianie poszczególnych ekip. Dobrze ułożony harmonogram budowy pozwala też zachować dynamikę prac i uniknąć niepotrzebnych przestojów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *