Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości KC (Kodeks Cywilny)

Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości KC (Kodeks Cywilny)

Na rynku nieruchomości istnieje prawo odkupu i pierwokupu. Warto dokładnie przekonać się, co oznaczają te pojęcia, szczególnie jeśli jesteśmy przed sprzedażą bądź zakupem nieruchomości.

Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości to nie to samo. Zgodnie z kodeksem cywilnym stanowią 2 odrębne pojęcia. Poznajmy je bliżej!

Prawo odkupu nieruchomości KC(Kodeks Cywilny)

Prawo odkupu polega na sprzedaży praw do danej nieruchomości na określony czas(max. 5 lat). Kupujący daną nieruchomość zobowiązuje się do przeniesienia po tym czasie na sprzedawcę własności kupionej, za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz zwrotem innych kosztów(gdy zwiększyły one wartość nieruchomości).

Takie prawo odkubu jest niepodzielne i niezbywalne.

Prawo pierwokupu nieruchomości KC

Prawo pierwokupu zgodnie z art. 596 Kodeksu Cywilnego podkreśla, że nieruchomość, które dotyczy prawo pierwokupu podlega sprzedaży, gdy osoba uprawniona z tego prawa nie skorzysta.

Takie prawo pierwokupu najczęściej wynika z umowy stron bądź ustawy.

Wszelka sprzedaż nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu(gdy takie prawo ją dotyczyło), okazuje się nieważna(zgodnie z art. 599 Kodeksu ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *