Kategorie
Kupno nieruchomości Pośrednik / Agent nieruchomości Sprzedaż nieruchomości

Pośrednik / Agent nieruchomości a Etyka zawodowa – przykłady i zasady

Etyka to pojęcie, które kojarzy się nam z maralnością i dostosowaniem do pewnych wytycznych, obowiązujących zasad. Okazuje się, że taka etyka występuje również w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomości. To tak zwana etyka zawodowa, która określa jak poszczególni przedstawiciele danego zawodu powinni i nie powinni postępować. To ogólne standardy moralne, uwzględnione w społeczeństwie i pasujące do danej sytaucji zawodowej. Taka etyka jest obowiązująca, ale nie została dokładnie określona odpowiednimi przepisami(jak np. kodeks oficerski czy etyka lekarska).

Oznacza to, że każdy pośrednik / agent nieruchomości powinien być znany z uczciwości, odpowiednich kompetencji i prawości związanej z przestrzeganiem prawa i wszelkich zasad etyki zawodowej. To nie wszystko. Zasady etyki zawodowej to wskazówki, które pomagają pośrednikom w kształtowaniu odpowiednich relacji z Klientami i uczestnikami rynku nieruchomości.

Przykład łamania etyki zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomości

łamanie etyki zawodowej przez pośrednika agenta nieruchomości

Pośrednik / Agent nieruchomości oferuje pomoc w sprzedaży nieruchomości, bez zawierania z Klientem umowy w formie pisemnej, z której wynika ile przysługuje mu prowizji po znalezeniu nabywcy.

W takiej sytuacji pośrednik otrzymuje prowizję od Klienta, z której nie ma możliwości się poprawnie rozliczyć, co oznacza łamanie prawa podatkowego. A dodatkowo pośrednik ryzykuje, ponieważ Klient po wskazaniu nabywcy danej nieruchomości, może zrezygnować w wypłacenia wynagrodzenia pośrednikowi i opłacenia poniesionych przez niego innych kosztów(np. marketingu, reklamy itp.). Łamanie takiej etyki zawodowej sprawia, że pośrednik traci odpowiednią reputację, a przy okazji poważnych Klientów.

Wszelkie zasady etyki zawodowej pośredników są opracowane i przyjęte w dokumencie „Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami” wydane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości(w uzgodnieniu z ministrem infrastruktury).

Zasady etyki zawodowej pośrednika / agenta nieruchomości:

zasady etyki zawodowej pośrednika agenta nieruchomości
  1. Bbanie o interesy osób, na rzecz których wykonuje się różne czynności(pomoc w sprzedaży nieruchomości, kupnie nieruchomości, w wynajęciu nieruchomości itp.).
  2. Stosowanie przepisów prawa i standardów zawodowych.
  3. Badanie stanu prawnego i faktycznego oferowanej nieruchomości
  4. Rzetelny wywiad i werfyikacja
  5. Przestrzeganie tajemnicy informacji pozyskanych w procesie wykonywania czynności pośrednictwa i doradztwa z zakresu rynku nieruchomości, ekspertyz i przygotowania opracowań(szczególnie dotyczy to takich danych, jak: dane identyfikujące Klientów oraz cena sprzedaży / kupna nieruchomości).
  6. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w błąd współpracujących ze sobą pośredników w ramach przekazywania informacji dotyczących warunków, przedmiotów i przyszłych stron transakcji.
  7. Zakaz przekazywania, ujawniania i wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  8. Odmawianie współpracy z Klientami, którzy wymagaliby od pośrednika podejmowania działań niezgodnych z prawem bądź naruszające standardy zawodowe.
  9. Zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd informacji o pozostałych pośrednikach, o przedsiębiorcach i Klientach oraz stosowanych przez nich praktykach zawodowych(czyli zakaz podawania nieprawdziwych informacji o konkurencji, na temat jakości i zakresu ich usług w obrocie rynku nieruchomości).
  10. Eliminowanie praktyk sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi i uchybaiające godności zawodu pośrednika.

Etyka zawodu pośrednika ma na celu dbać o interesy Klientów, korzystających z poszczególnych usług w obrocie nieruchomościami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *