Obowiązki pośrednika agenta nieruchomości wobec kupującego - Ustawa

Obowiązki pośrednika nieruchomości wobec Klienta i kupującego – Ustawa

Pośrednik nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa i zasad etyki zawodowej oraz do dbania o interesy każdego Klienta. Gdy nie wywiązuje się ze swojej pracy właściwie, może otrzymać karę dyscyplinarną. Warto więc wypełniać wszelkie obowiązki pośrednika nieruchomości. W przeciwnym razie…

Co, gdy pośrednik nieruchomości łamie swoje kompetencje, przepisy prawa, zasady etyki zawodowej? Można złożyć na niego skargę!

Skargi na pośredników nieruchomości można złożyć do Ministra Infrastruktury, a następnie te sprawy są przekazywane Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, która organizuje postępowanie wyjaśniające. Podczas takiego postępowania uwzględnia się szczególnie odpowiedzialność zawodową pośrednika nieruchomości(podjęta decyzja nie wpływa na jego sytuację finansową czy odszkodowanie).

Pośrednik / Agent nieruchomości powinien w swojej pracy dbać o stosowanie się do takich standardów zawodowych:

 • „Zasady etyki zawodowej”
 • „Rzetelność zawodowa”
 • „Tajemnica zawodowa”
 • „Kompetencja i profesjonalizm”

Warto więc, aby pośrednik nieruchomości zapoznał się z tymi wszystkimi standardami zawodowymi, a następnie dbał o ich wdrożenie w swojej pracy!

Oznacza to, że pośrednik nieruchomości powinien zawsze:

 1. Postępować zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 2. Dbać o ochronę interesów osób wobec których wykonuje poszczególne czynności pośrednictwa,
 3. Odmawiać wykonywania czynnności sprzecznych z regułami wykonywania zawodu pośrednika oraz poza swoim doświadczeniem zawodowym / wiedzą,
 4. Kierować się aktualną sytuacją na rynku nieruchomości i starannie wykonywać swoje czynności zawodowe.

Popularne obowiązki pośrednika / agenta nieruchomości:

Popularne obowiązki pośrednika agenta nieruchomości
 • pomoc w wyszukaniu kontrahenta
 • oględziny nieruchomości
 • udział w negocjacjach
 • pomoc przy finalizacji transakcji

Obowiązki pośrednika nieruchomości dotyczą także informacji przez niego przekazywanych(w formie ustnej, drukowanej i pisemnej). Zawsze informacje przekazywane przez pośrednika powinny odpowiadać stanu faktycznego i prawnego. Nie może on składać Klientowi nieprawdziwych oświadczeń na temat możliwego czynszu najmu nieruchomości czy możliwej ceny ze sprzedaży nieruchomości.

Pośrednik / Agent nieruchomości musi być uczciwy! Na szczęście większość agencji nieruchomości w naszym kraju dba o zachowanie takich standardów!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *