Cena nieruchomości 2020 wykres, definicja i jak ją dobrze ustalić

Cena nieruchomości, wykres, definicja i jak ją dobrze ustalić?

Cena nieruchomości ustalana jest między właścicielem nieruchomości, a pośrednikiem / agentem / agencją nieruchomości. Cena nieruchomości zawsze powinna być wyrażona w pieniądzu polskim(dzieje się tak, ponieważ zgodnie z ustawą, zobowiązania pieniężne na terenie naszego kraju, mogą być wyrażane tylko w złotych polskich). Jest jednak możliwość porównywania ceny złotówkowej do innego miernika wartości(w tym do waluty obcej).

Kupujący nieruchomość ma możliwość zamiast świadczenia pieniężnego spełnić inne świadczenia(w tym także w naturze), w celu uzyskania zwoleniania ze zobowiązania pieniężnego za zakup danej nieruchomości.

Cena nieruchomości – zasada nominalizmu

Podczas zapłaty za nieruchomość obowiązuje zasada nominalizmu. Oznacza to, że bez względu na spadek czy wzrost siły nabywczej pieniądza, zapłata za nieruchomości odbywa się w wysokości wcześniej ustalonej sumy nominalnej(w wyjątkowych sytuacjach można żądać zmiany wysokości świadczenia bądź sposobu jego spełnienia).

Cena nieruchomości – odsetki za zwłokę zapłaty

Gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą świadczenia, właściciel nieruchomości może żądać odsetek(nie ważne czy wierzyciel poniósł szkodę zakupując daną nieruchomość czy nie. Za odsetki nie bedzie musiał płacić, gdy udwodni, że opóźnienie nastąpiło wskutek okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności).

Jak ustalić cenę nieruchomości?

 • ilość metrów kwadratowych użytkowych
 • wielkość działki w m2(dotyczy domku jednorodzinnego)
 • inne budynki w pobliżu nieruchomości
 • infrastruktura
 • rodzaje transportu
 • okolice nieruchomości
 • stan techniczny i budowlany nieruchomości
 • wykorzystane materiały do budowy nieruchomości
 • technologia zastosowana w danej nieruchomości
 • koszt utrzymania nieruchomości
 • lokalizacja nieruchomości(im bliżej znanych miast, centrum, tym cena wyższa. Podobnie cena wyższa, gdy dom zlokalizowany w ciszej i spokojnej okolicy drze i jezior)
 • sąsiedzi(im mniej i dalej położeni od nieruchomości, tym cena nieruchomości wyższa)
 • forma ogrzewania nieruchomości(lepiej, gdy w mieszkaniu ogrzewanie podłogowe, natomiast w domu jednorodzinnym kocioł ekogroszek bądź ogrzewanie olejowe)
 • inne czynniki

To tylko pewne rzeczy, które mają wpływ na cenę nieruchomości. Analizując je wszystkie można ustalić, jaka cena będzie najlepsza dla naszego domu czy mieszkania. Pomóc nam w tym może również analiza podobnych nieruchomości do naszej zlokalizowanych w Polsce. W tym celu mogą się Państwo zgłosić do nas, chętnie pomożemy, w całym procesie sprzedaży nieruchomości!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *