Kupno nieruchomości

Kupno nieruchomości czyli domów, mieszkań, biur i innych budynków pod indywidualne oczekiwania Klientów. Zakup nieruchomości w regionie Kujawsko-Pomorskie czyli Bydgoszcz, Toruń, Ciechocinek, Włocławek, Chełmno, Świecie i okolice.

Cena nieruchomości 2020 wykres, definicja i jak ją dobrze ustalić

Cena nieruchomości, wykres, definicja i jak ją dobrze ustalić?

Cena nieruchomości ustalana jest między właścicielem nieruchomości, a pośrednikiem / agentem / agencją nieruchomości. Cena nieruchomości zawsze powinna być wyrażona w pieniądzu polskim(dzieje się tak, ponieważ zgodnie z ustawą, zobowiązania pieniężne na terenie naszego kraju, mogą być wyrażane tylko w złotych polskich). Jest jednak możliwość porównywania ceny złotówkowej do innego miernika wartości(w tym do waluty …

Cena nieruchomości, wykres, definicja i jak ją dobrze ustalić? Read More »

Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości KC (Kodeks Cywilny)

Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości KC (Kodeks Cywilny)

Na rynku nieruchomości istnieje prawo odkupu i pierwokupu. Warto dokładnie przekonać się, co oznaczają te pojęcia, szczególnie jeśli jesteśmy przed sprzedażą bądź zakupem nieruchomości. Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości to nie to samo. Zgodnie z kodeksem cywilnym stanowią 2 odrębne pojęcia. Poznajmy je bliżej! Prawo odkupu nieruchomości KC(Kodeks Cywilny) Prawo odkupu polega na sprzedaży praw …

Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości KC (Kodeks Cywilny) Read More »

Rodzaje nieruchomości a kodeks cywilny i przepisy budowlane

Rodzaje nieruchomości a kodeks cywilny i przepisy budowlane

„Nieruchomość to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności / grunty / budynki trwale związane z gruntem bądź część tych budynków, jeżeli z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”(zgodnie z przepisem art. 46 Kodeksu Cywilnego). Poznajmy standardowe i pozostałe rodzaje nieruchomości. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie nam ustalić, właścicielami jakiej nieruchomości My …

Rodzaje nieruchomości a kodeks cywilny i przepisy budowlane Read More »

Umowy pośrednictwa nieruchomości i wynagrodzenie pośrednika agenta

Umowy pośrednictwa nieruchomości i wynagrodzenie pośrednika / agenta

Umowa pośrednictwa. To umowa zawierana między pośrednikiem nieruchomości, a jego Klientem. Z jej treści wynika, że klient powierza pośrednikowi nieruchomość do sprzedaży, a pośrednik jest zobowiązany do pośredniczenia w zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości. Widnieje tam zakres wszystkich czynności związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomości oraz przyznaną prowizją dla pośrednika. W tym także rozliczenie dodatkowych(np. na …

Umowy pośrednictwa nieruchomości i wynagrodzenie pośrednika / agenta Read More »

Obowiązki pośrednika agenta nieruchomości wobec kupującego - Ustawa

Obowiązki pośrednika nieruchomości wobec Klienta i kupującego – Ustawa

Pośrednik nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa i zasad etyki zawodowej oraz do dbania o interesy każdego Klienta. Gdy nie wywiązuje się ze swojej pracy właściwie, może otrzymać karę dyscyplinarną. Warto więc wypełniać wszelkie obowiązki pośrednika nieruchomości. W przeciwnym razie… Co, gdy pośrednik nieruchomości łamie swoje kompetencje, przepisy prawa, zasady etyki zawodowej? Można złożyć …

Obowiązki pośrednika nieruchomości wobec Klienta i kupującego – Ustawa Read More »

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - kupna i sprzedaży

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – kupna i sprzedaży

Pośrednik w obrocie nieruchomości dba o nawiązywanie pomiędzy poszczególnymi osobami(np. sprzedawcą, a kupującym) odpowiednich umów. Ale jeszcze wcześniej zawierana jest umowa pośrenidctwa w obrocie nieruchomościami. To najczęściej umowa pośrenidctwa w kupnie czy sprzedaży nieruchomości, z której wynika, jakie zadania ma pośrednik i jakie otrzyma za to wynagrodzenie. Umowa pośrednictwa to gwarancja zarówno dla Klienta, jak …

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – kupna i sprzedaży Read More »

Pośrednik Agent nieruchomości a Etyka zawodowa

Pośrednik / Agent nieruchomości a Etyka zawodowa – przykłady i zasady

Etyka to pojęcie, które kojarzy się nam z maralnością i dostosowaniem do pewnych wytycznych, obowiązujących zasad. Okazuje się, że taka etyka występuje również w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomości. To tak zwana etyka zawodowa, która określa jak poszczególni przedstawiciele danego zawodu powinni i nie powinni postępować. To ogólne standardy moralne, uwzględnione w społeczeństwie i pasujące …

Pośrednik / Agent nieruchomości a Etyka zawodowa – przykłady i zasady Read More »