Rodzaje farb elewacyjnych na rynku budowlanym

Rodzaje farb elewacyjnych na rynku budowlanym

Należy wiedzieć, że farby elewacyjne generalnie dzieli się ze względu na rodzaj zastosowanego spoiwa. Obecnie najbardziej pożądane są farby organiczne, które zawierają syntetyczne żywice polimerowe – akrylowe i silikonowe (oraz ich mieszanki – farby silikonowo-akrylowe). Natomiast o wiele mniej powszechne są farby nieorganiczne – silikatowe (krzemianowe) oraz wapienne. Pamiętajmy też, że dobrym (ekonomicznym) wariantem dla …

Rodzaje farb elewacyjnych na rynku budowlanym Read More »

Wiele starych domów wymaga docieplenia - jak należy to zrobić

Wiele starych domów wymaga docieplenia – jak należy to zrobić?

Pamiętajmy o tym, że obecnie wymaga docieplenia wiele domów, które kiedyś były docieplone od zewnątrz. W jaki sposób możemy przygotować się do docieplania domu i na co należy zwracać uwagę? Na wstępie trzeba powiedzieć, że zamiast ocieplać stary dom w ciemno, lepiej zrobić odkrywkę i dowiedzieć się, jaki materiał termoizolacyjny zastosowano, jakiej jest grubości i …

Wiele starych domów wymaga docieplenia – jak należy to zrobić? Read More »

Sposób na budowę domu - budowa systemem kontraktowym

Sposób na budowę domu – budowa systemem kontraktowym

Warto wiedzieć, że w ostatnim czasie osoby budujące dom przeważnie wybierają wariant mieszany zwany systemem kontraktowym. Tu inwestor pełni funkcję menedżera budowy. Do jego zadań będzie więc należało przede wszystkim zatrudnianie kolejnych ekip wykonawczych do określonych prac, na przykład murarzy do wykonania fundamentów, ścian, stropów i schodów, dekarzy do pokrycia dachu, a następnie elektryków, instalatorów …

Sposób na budowę domu – budowa systemem kontraktowym Read More »

Cena nieruchomości 2020 wykres, definicja i jak ją dobrze ustalić

Cena nieruchomości, wykres, definicja i jak ją dobrze ustalić?

Cena nieruchomości ustalana jest między właścicielem nieruchomości, a pośrednikiem / agentem / agencją nieruchomości. Cena nieruchomości zawsze powinna być wyrażona w pieniądzu polskim(dzieje się tak, ponieważ zgodnie z ustawą, zobowiązania pieniężne na terenie naszego kraju, mogą być wyrażane tylko w złotych polskich). Jest jednak możliwość porównywania ceny złotówkowej do innego miernika wartości(w tym do waluty …

Cena nieruchomości, wykres, definicja i jak ją dobrze ustalić? Read More »

Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości KC (Kodeks Cywilny)

Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości KC (Kodeks Cywilny)

Na rynku nieruchomości istnieje prawo odkupu i pierwokupu. Warto dokładnie przekonać się, co oznaczają te pojęcia, szczególnie jeśli jesteśmy przed sprzedażą bądź zakupem nieruchomości. Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości to nie to samo. Zgodnie z kodeksem cywilnym stanowią 2 odrębne pojęcia. Poznajmy je bliżej! Prawo odkupu nieruchomości KC(Kodeks Cywilny) Prawo odkupu polega na sprzedaży praw …

Prawo odkupu i pierwokupu nieruchomości KC (Kodeks Cywilny) Read More »

Umowa przedwstępna sprzedaży domu i mieszkania 2020-2021

Umowa przedwstępna sprzedaży domu i mieszkania w pliku PDF i DOC do pobrania

Między sprzedającym, a kupującym nieruchomość można zawrzeć umowę przedwstępną. Gdy jest ona sporządzona w formie aktu notarialnego, to okazuje się bezpieczniejsza. Jeśli sprzedający nie będzie chciał spełnić warunków umowy i sprzedaż nieruchomości, to strona uprawniona(kupujący) może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądek(w przypadku zawarcia umowy cywilnej, strona uprawniona może tylko starać się o zapłatę za …

Umowa przedwstępna sprzedaży domu i mieszkania w pliku PDF i DOC do pobrania Read More »

Rodzaje nieruchomości a kodeks cywilny i przepisy budowlane

Rodzaje nieruchomości a kodeks cywilny i przepisy budowlane

„Nieruchomość to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności / grunty / budynki trwale związane z gruntem bądź część tych budynków, jeżeli z mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”(zgodnie z przepisem art. 46 Kodeksu Cywilnego). Poznajmy standardowe i pozostałe rodzaje nieruchomości. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie nam ustalić, właścicielami jakiej nieruchomości My …

Rodzaje nieruchomości a kodeks cywilny i przepisy budowlane Read More »

Umowy pośrednictwa nieruchomości i wynagrodzenie pośrednika agenta

Umowy pośrednictwa nieruchomości i wynagrodzenie pośrednika / agenta

Umowa pośrednictwa. To umowa zawierana między pośrednikiem nieruchomości, a jego Klientem. Z jej treści wynika, że klient powierza pośrednikowi nieruchomość do sprzedaży, a pośrednik jest zobowiązany do pośredniczenia w zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości. Widnieje tam zakres wszystkich czynności związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomości oraz przyznaną prowizją dla pośrednika. W tym także rozliczenie dodatkowych(np. na …

Umowy pośrednictwa nieruchomości i wynagrodzenie pośrednika / agenta Read More »

Obowiązki pośrednika agenta nieruchomości wobec kupującego - Ustawa

Obowiązki pośrednika nieruchomości wobec Klienta i kupującego – Ustawa

Pośrednik nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa i zasad etyki zawodowej oraz do dbania o interesy każdego Klienta. Gdy nie wywiązuje się ze swojej pracy właściwie, może otrzymać karę dyscyplinarną. Warto więc wypełniać wszelkie obowiązki pośrednika nieruchomości. W przeciwnym razie… Co, gdy pośrednik nieruchomości łamie swoje kompetencje, przepisy prawa, zasady etyki zawodowej? Można złożyć …

Obowiązki pośrednika nieruchomości wobec Klienta i kupującego – Ustawa Read More »

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - kupna i sprzedaży

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – kupna i sprzedaży

Pośrednik w obrocie nieruchomości dba o nawiązywanie pomiędzy poszczególnymi osobami(np. sprzedawcą, a kupującym) odpowiednich umów. Ale jeszcze wcześniej zawierana jest umowa pośrenidctwa w obrocie nieruchomościami. To najczęściej umowa pośrenidctwa w kupnie czy sprzedaży nieruchomości, z której wynika, jakie zadania ma pośrednik i jakie otrzyma za to wynagrodzenie. Umowa pośrednictwa to gwarancja zarówno dla Klienta, jak …

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – kupna i sprzedaży Read More »